พระพุทธศาสนสุภาษิต:การทำบุญ 10 แบบ

การทำบุญ 10 แบบ

          การทำบุญในปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่จะคิดกันแต่เพียงว่า เป็นการให้เงิน ซื้อของให้ หรือการให้ของกินของใช้ฯลฯ เพื่อหวังผลในภายภาคหน้า (ชีวิตหลังความตาย )  การเข้าใจเพียงนั้นเป็นเพียงแค่เปลือกนอกเท่านั้น เพราะ จุดประสงค์ของทาน หรือการทำบุญโดยการสละเงิน หรือสิ่งของ ออกจากเรา ก็เพื่อลดอัตตา หรือความเป็นเราออกไป  มิใช่ทำบุญเพื่อสะสมแต้ม ยิ่งทำมากก็สะสมได้มาก ยิ่งบริจาคมาก ก็ได้บุญมาก ฯลฯ
ถ้าเราได้ศึกษาเรื่องของบุญ เราจะพบว่าการทำบุญนั้น มิได้ถูกจำกัดอยู่แค่เรื่องของการทำทานเพียงอย่างเดียว คนจน หรือ คนรวย ก็สามารถทำบุญได้ทั้งนั้น

การทำบุญที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสมี 10 แบบ หรือเรียกว่า”บุญกิริยาวัตถุ” มีอยู่ ๑๐ ประการ คือ

๑. “ทานมัย”    -   การทำบุญด้วยการให้เงิน สิ่งของ ความรู้ และหรือ การให้อภัยทาน
๒. “สีลมัย”      -    การทำบุญด้วยการรักษาศีล มีความประพฤติดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา และใจ
๓. “ภาวนามัย”  -   การทำบุญด้วยการปฏิบัติธรรม บำเพ็ญสมาธิภาวนา
๔. “อปจายนมัย” -  การประพฤติตนอ่อนน้อม
๕. “เวยยาวัจจมัย” -  การช่วยเหลือ ขวนขวาย รับใช้
๖. “ปัตติทานมัย”   - การเฉลี่ยความดีให้แก่ผู้อื่น เช่น การบอกบุญ
๗. “ปัตตานุโมทนามัย” -  การแสดงความยินดีเมื่อได้ทราบว่า ผู้อื่นกระทำความดี หรือการอนุโมทนา
๘. “ธัมมัสสวนมัย”    - การฟังธรรม
๙. “ธัมมเทสนามัย”  - การสั่งสอนธรรม,เผยแพร่ธรรมะ
๑๐. “ทิฏฐุขุกัมม์”    -  การทำความเห็นให้ตรง ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม

บุญกิริยาทั้งสิบประการดังกล่าวอาจจัดรวมเป็น ๓ กลุ่มใหญ่คือ ทานมัย สีลมัย และ ภาวนามัย

ขอบขอบคุณข้อมูลจาก
tumtarn.igetweb.com

Tags: , , ,

175 ความคิดเห็น to “พระพุทธศาสนสุภาษิต:การทำบุญ 10 แบบ”

 1. Alexander6 Says:

  buy@generic.VIAGRA” rel=”nofollow”>…

  Need cheap generic VIAGRA?…

 2. FREDDIE Says:

  Buy@Cheap.Coral.Calcium” rel=”nofollow”>…

  Buywithout prescription…

 3. PERRY Says:

  Purchase@Coral.Calcium.Online” rel=”nofollow”>…

  Buywithout prescription…

 4. TERRENCE Says:

  Purchase@Discount.Coral.Calcium” rel=”nofollow”>..

  Buyit now…

 5. SALVADOR Says:

  Cheap@Coral.Calcium.Online” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric meds…

 6. BRANDON Says:

  Buy@Discount.Abana” rel=”nofollow”>..

  Buyno prescription…

 7. OTIS Says:

  Purchase@Abana.Online” rel=”nofollow”>..

  Buydrugs without prescription…

 8. LEO Says:

  Purchase@Cheap.Abana” rel=”nofollow”>…

  Buygeneric pills…

 9. LEWIS Says:

  Cheap@Abana.Online” rel=”nofollow”>..

  Buynow it…

 10. ROY Says:

  Buy@Discount.Abilify” rel=”nofollow”>…

  Buywithout prescription…

 11. EDUARDO Says:

  Order@Abilify.Online” rel=”nofollow”>.

  Buynow it…

 12. EDUARDO Says:

  Cheap@Generic.Abilify.5mg.10mg.15mg.20mg.30mg” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric pills…

 13. GUY Says:

  Buy@Acai.Online” rel=”nofollow”>.

  Buywithout prescription…

 14. TRACY Says:

  Order@Discount.Acai” rel=”nofollow”>…

  Buywithout prescription…

 15. WALLACE Says:

  Get@Acai.Online” rel=”nofollow”>…

  Buygeneric drugs…

 16. SALVADOR Says:

  Order@Acai.Without.Prescription” rel=”nofollow”>…

  Buynow…

 17. DUSTIN Says:

  Cheap@Acai.500mg” rel=”nofollow”>..…

  Buygeneric drugs…

 18. FRANKLIN Says:

  Buy@Discount.Coral.Calcium” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric meds…

 19. JAMES Says:

  Purchase@Coral.Calcium.Online” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric meds…

 20. PERRY Says:

  Purchase@Discount.Coral.Calcium” rel=”nofollow”>…

  Buygeneric pills…

 21. LANCE Says:

  Buy@Acai.Online” rel=”nofollow”>…

  Buyno prescription…

 22. RICARDO Says:

  Buy@Cheap.Acai” rel=”nofollow”>..

  Buydrugs without prescription…

 23. FELIX Says:

  Buy@Discount.Acai” rel=”nofollow”>…

  Buyit now…

 24. RALPH Says:

  Buy@Discount.Acai” rel=”nofollow”>…

  Buygeneric drugs…

 25. JEFFREY Says:

  Purchase@Acai.Online” rel=”nofollow”>…

  Buynow it…

 26. ALVIN Says:

  Cheap@Acai.Online” rel=”nofollow”>..

  Buynow it…

 27. RUSSELL Says:

  Buy@Generic.Acai” rel=”nofollow”>..

  Buywithout prescription…

 28. JUAN Says:

  Buy@Generic.Acai” rel=”nofollow”>..

  Buydrugs without prescription…

 29. VICTOR Says:

  Order@Acai.Without.Prescription” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric drugs…

 30. LESLIE Says:

  Generic@Acai.500mg.Without.Prescription” rel=”nofollow”>.…

  Buyno prescription…

 31. RICK Says:

  Order@Energy.Boost.Online” rel=”nofollow”>.…

  Buygeneric drugs…

 32. MATHEW Says:

  Purchase@Cheap.Energy.Boost” rel=”nofollow”>.…

  Buyno prescription…

 33. BILLY Says:

  Get@Accupril.Online” rel=”nofollow”>.…

  Buygeneric drugs…

 34. KENNY Says:

  Purchase@Cheap.Accutane” rel=”nofollow”>.…

  Buynow it…

 35. WILLIAM Says:

  Buy@Aciphex.Online” rel=”nofollow”>.…

  Buygeneric pills…

 36. ADAM Says:

  Buy@Generic.Aciphex.Without.Prescription” rel=”nofollow”>.…

  Buyno prescription…

 37. BOB Says:

  Order@Generic.Aciphex” rel=”nofollow”>.…

  Buygeneric drugs…

 38. BRUCE Says:

  Cheap@Generic.Aciphex.20mg” rel=”nofollow”>.…

  Buygeneric drugs…

 39. ARTHUR Says:

  Buy@Actonel.Without.Prescription” rel=”nofollow”>.…

  Buygeneric meds…

 40. VICTOR Says:

  Buy@Discount.Actoplus.Met” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric pills zdg…

 41. CLIFTON Says:

  Order@Discount.Actoplus.Met” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric meds qmo…

 42. RAY Says:

  Purchase@Cheap.Actoplus.Met” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric drugs zfk…

 43. DARYL Says:

  Purchase@Discount.Actoplus.Met” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric drugs krg…

 44. LLOYD Says:

  Purchase@Discount.Actos” rel=”nofollow”>…

  Buywithout prescription xiu…

 45. JEREMIAH Says:

  Cheap@Actos.Online” rel=”nofollow”>..

  Buynow it tly…

 46. LAWRENCE Says:

  Cheap@Adalat.Online” rel=”nofollow”>..

  Buywithout prescription dyo…

 47. MARCUS Says:

  Buy@Advair.Online” rel=”nofollow”>..

  Buynow it vhx…

 48. LEWIS Says:

  Buy@Discount.Acai” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric drugs axm…

 49. BRYAN Says:

  Order@Discount.Acai” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric drugs nih…

 50. RONALD Says:

  Buy@Acai.Without.Prescription” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric drugs itj…

 51. MARVIN Says:

  Order@Acai.Without.Prescription” rel=”nofollow”>.

  Buynow it lmg…

 52. MITCHELL Says:

  Purchase@Generic.Acai” rel=”nofollow”>..

  Buydrugs without prescription faj…

 53. CHRISTOPHER Says:

  Buy@Energy.Boost.Online” rel=”nofollow”>..

  Buynow it cey…

 54. GLENN Says:

  Order@Accupril.Online” rel=”nofollow”>..

  Buyno prescription tao…

 55. WESLEY Says:

  Purchase@Accupril.Online” rel=”nofollow”>.

  Buywithout prescription yyn…

 56. GERARD Says:

  Get@Accupril.Online” rel=”nofollow”>..

  Buyit now irl…

 57. BRUCE Says:

  Buy@Accutane.Online” rel=”nofollow”>..

  Buyno prescription jui…

 58. JOHNNY Says:

  Order@Generic.Accutane” rel=”nofollow”>…

  Buygeneric meds svb…

 59. MARION Says:

  Order@Accutane.Without.Prescription” rel=”nofollow”>..

  Buyno prescription gdt…

 60. VINCENT Says:

  Purchase@Accutane.Without.Prescription” rel=”nofollow”>.

  Buyit now ojb…

 61. BRETT Says:

  Cheap@Accutane.Without.Prescription” rel=”nofollow”>…

  Buydrugs without prescription jlg…

 62. JASON Says:

  Buy@Cheap.Aciphex” rel=”nofollow”>…

  Buywithout prescription ccw…

 63. JOEL Says:

  Buy@Discount.Aciphex” rel=”nofollow”>..

  Buyno prescription wkp…

 64. JERRY Says:

  Purchase@Aciphex.Online” rel=”nofollow”>…

  Buydrugs without prescription vrg…

 65. DALE Says:

  Buy@Generic.Aciphex.Without.Prescription” rel=”nofollow”>…

  Buyit now knc…

 66. EVAN Says:

  Purchase@Generic.Aciphex” rel=”nofollow”>..

  Buydrugs without prescription ygy…

 67. VERNON Says:

  Purchase@Discount.Acomplia” rel=”nofollow”>…

  Buynow ela…

 68. NICHOLAS Says:

  Buy@Actonel.Online” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric pills oir…

 69. LOUIS Says:

  Order@Actonel.Online” rel=”nofollow”>…

  Buynow fjl…

 70. DWIGHT Says:

  Buy@Generic.Actonel.Without.Prescription” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric drugs ouw…

 71. VINCENT Says:

  Order@Generic.Actonel” rel=”nofollow”>.

  Buydrugs without prescription xab…

 72. RICARDO Says:

  Buy@Cheap.Advair” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric drugs hwi…

 73. FRED Says:

  Purchase@Advair.Online” rel=”nofollow”>..

  Buyno prescription jui…

 74. MILTON Says:

  Buy@Generic.Advair.25mcg50mcg.25mcg125mcg.25mcg250mcg.50mcg500mcg.50mcg100mcg.50mcg250mcg” rel=”nofollow”>..< …

  Buydrugs without prescription hak…

 75. NICK Says:

  Buy@Generic.Advair.25mcg50mcg.25mcg125mcg.25mcg250mcg.50mcg500mcg.50mcg100mcg.50mcg250mcg” rel=”nofollow”>..< …

  Buyno prescription lka…

 76. MARION Says:

  Cheap@Generic.Advair.25mcg50mcg.25mcg125mcg.25mcg250mcg.50mcg500mcg.50mcg100mcg.50mcg250mcg” rel=”nofollow”>…

  Buygeneric drugs mby…

 77. ALEXANDER Says:

  Order@Aggrenox.Online” rel=”nofollow”>…

  Buyit now sge…

 78. ENRIQUE Says:

  coral@calcium.vitamin.explanation” rel=”nofollow”>.

  Buywithout prescription…

 79. WENDELL Says:

  hair@growth.and.accutane” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric drugs…

 80. FREDRICK Says:

  abilify@and.gemfibrozil” rel=”nofollow”>.

  Buyno prescription…

 81. ANGELO Says:

  aciphex@cancer.buy” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric drugs…

 82. LONNIE Says:

  dosage@of.albenza.for.human.hookworm.infection” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric drugs…

 83. JOSE Says:

  aleve@cold.tablets” rel=”nofollow”>…

  Buygeneric pills…

 84. MICHAEL Says:

  altace@cough.buy” rel=”nofollow”>..

  Buynow…

 85. MAX Says:

  amantadine@hydrochloride.tablets” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric drugs…

 86. RUBEN Says:

  coral@calcium.supplements” rel=”nofollow”>…

  Buygeneric meds…

 87. BRYAN Says:

  can@you.get.acai.berries.in.the.grocery.store” rel=”nofollow”>.

  Buydrugs without prescription…

 88. EDGAR Says:

  acular@albinism.buy” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric meds…

 89. JULIUS Says:

  ..

  Buyit now…

 90. RAFAEL Says:

  arjuna@pills.buy” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric meds…

 91. TYLER Says:

  buy@real.strong.armour” rel=”nofollow”>.

  Buydrugs without prescription…

 92. TYLER Says:

  stage 3 ovarian cancer

  Buy_drugs without prescription…

 93. ALFREDO Says:

  mike divorce cancer tiffany

  Buy_generic pills…

 94. JOHNNY Says:

  antidepressant drugs for cats

  Buy_generic drugs…

 95. FREDDIE Says:

  the process of methanogens metabolism

  Buy_drugs without prescription…

 96. MIKE Says:

  viagra order uk

  Buy_generic pills…

 97. PETER Says:

  boulder valley asthma and allergy clinic

  Buy_no prescription…

 98. DUSTIN Says:

  weight loss disclaimer law

  Buy_drugs without prescription…

 99. MILTON Says:

  drug detection testing

  Buy_generic meds…

 100. NORMAN Says:

  what are the trimesters of pregnancy

  Buy_generic drugs…

 101. LESLIE Says:

  best life diet

  Buy_no prescription…

 102. BRADLEY Says:

  percent of obese children in usa

  Buy_now it…

 103. PEDRO Says:

  ept pregnancy test

  Buy_generic meds…

 104. DERRICK Says:

  market drugs edmonton

  Buy_now it…

 105. LESLIE Says:

  adrenal cancer symptoms

  Buy_generic drugs…

 106. ALFRED Says:

  green nerf ds lite armour

  Buy_generic pills…

 107. JEFFERY Says:

  red wine and lipitor

  Buy_no prescription…

 108. ROBERTO Says:

  weight loss doctors in memphis tennessee

  Buy_generic drugs…

 109. TOM Says:

  is flomax good for prostatitis

  Buy_generic meds…

 110. GORDON Says:

  indigestion and chest pain

  Buy_now it…

 111. MILTON Says:

  follistim increase estradiol levels

  Buy_generic drugs…

 112. PERRY Says:

  bmi chart for kids

  Buy_generic drugs…

 113. NICHOLAS Says:

  buy cheap clomid

  Buy_it now…

 114. CHRIS Says:

  cancer of spine

  Buy_without prescription…

 115. JAY Says:

  effexor xr 75

  Buy_generic pills…

 116. ADAM Says:

  genital erection

  Buy_now it…

 117. DENNIS Says:

  low fat diets history

  Buy_drugs without prescription…

 118. GEORGE Says:

  what is valtrex used for

  Buy_generic drugs…

 119. TERRENCE Says:

  stress from clinical duty

  Buy_without prescription…

 120. JULIO Says:

  hives rash from coming off prednisone

  Buy_generic drugs…

 121. MARC Says:

  saline for nebulizer

  Buy_generic pills…

 122. KYLE Says:

  decongestants hypertension safe

  Buy_now it…

 123. FERNANDO Says:

  symptoms of chocolate allergy

  Buy_it now…

 124. JORDAN Says:

  canine kidney failure symptoms

  Buy_generic pills…

 125. STEPHEN Says:

  genie francis weight loss

  Buy_now…

 126. EDWIN Says:

  zyrtec and drug tests

  Buy_generic meds…

 127. JOEL Says:

  how to get teens off drugs

  Buy_drugs without prescription…

 128. BILL Says:

  what is metoprolol succinate used for

  Buy_it now…

 129. BRADLEY Says:

  insulin receptor inhibition

  Buy_without prescription…

 130. CASEY Says:

  adderall then tylenol pm

  Buy_generic drugs…

 131. NEIL Says:

  abdominal pain lutenizing hormone

  Buy_generic drugs…

 132. WALLACE Says:

  persistent nausea and stomach pain

  Buy_generic meds…

 133. SHAWN Says:

  ic tramadol hcl 50 mg

  Buy_generic meds…

 134. KENT Says:

  asthmatic inhaller mask for children

  Buy_it now…

 135. ENRIQUE Says:

  cordarone intravenous

  Buy_generic meds…

 136. NELSON Says:

  respiratory infection humidity dry antibiotics avelox

  Buy_generic pills…

 137. JUSTIN Says:

  find clomid cheap in us

  Buy_now…

 138. JUAN Says:

  chronic bronchitis from marijuana

  Buy_now…

 139. JEREMIAH Says:

  decreased appetite during pregnancy

  Buy_generic drugs…

 140. NATHAN Says:

  hot dog hospital diet substitutions

  Buy_generic drugs…

 141. RICARDO Says:

  sample tlc diets

  Buy_generic drugs…

 142. KURT Says:

  can a woman have colorectal cancer

  Buy_drugs without prescription…

 143. JORGE Says:

  cancer chemotherapy combination drugs

  Buy_generic meds…

 144. THEODORE Says:

  rebound phenomenon during gradual clonidine withdrawal

  Buy_drugs without prescription…

 145. ALFREDO Says:

  ayurvedic ashwagandha zyban

  Buy_generic pills…

 146. CHARLIE Says:

  what causes constant itching

  Buy_generic pills…

 147. BRADLEY Says:

  kids weight gain

  Buy_generic drugs…

 148. JEFFREY Says:

  washington university marfan losartan study

  Buy_drugs without prescription…

 149. NORMAN Says:

  clinical trial ediary data

  Buy_now it…

 150. LEE Says:

  allergic reaction to topical miconazole

  Buy_generic meds…

 151. MICHAEL Says:

  100 mile diet store

  Buy_generic meds…

 152. WALLACE Says:

  relief of skin itching

  Buy_now it…

 153. WADE Says:

  clinical diagnosis and medical records

  Buy_generic meds…

 154. FREDDIE Says:

  twin pregnancy obstetrician specialist dallas

  Buy_drugs without prescription…

 155. PATRICK Says:

  psychotic depression and philadelphia

  Buy_generic meds…

 156. ARTURO Says:

  shampoo for people with dog allergies

  Buy_now…

 157. DALE Says:

  eye drops canine paralysis

  Buy_now…

 158. ANDRE Says:

  neurontin and mood lability

  Buy_generic meds…

 159. TROY Says:

  menses while on birth control pills

  Buy_generic drugs…

 160. STEVE Says:

  dog retching vomiting weight loss

  Buy_generic drugs…

 161. LAWRENCE Says:

  can iodine help thyroid function

  Buy_generic drugs…

 162. JOSHUA Says:

  breven medication for add

  Buy_generic drugs…

 163. REGINALD Says:

  free fast diet tips

  Buy_generic meds…

 164. CHRISTIAN Says:

  inpatient drug rehab sanford fl

  Buy_it now…

 165. DOUG Says:

  remeron dreams

  Buy_it now…

 166. JIM Says:

  fruity taste and diabetes

  Buy_it now…

 167. LANCE Says:

  dogs to detect cancer

  Buy_generic drugs…

 168. REGINALD Says:

  acyclovir stada cream

  Buy_generic drugs…

 169. RAMON Says:

  children@prozac.buy” rel=”nofollow”>…

  Buywithout prescription…

 170. ARNOLD Says:


  Buy Lotemax Online

  Check Good Meds Now!…

 171. CHRISTIAN Says:


  Buy@Arcoxia.Online” rel=”nofollow”>..

  Purchase Quality Pharmacy Today!…

 172. DENNIS Says:


  Buy@Arcoxia.Online” rel=”nofollow”>.

  Purchase Cheap Meds Now!…

 173. CARLTON Says:


  Buy Lotemax Online

  Buy Unique Generic.Drugs Today!…

 174. アナスイ 財布 新作 Says:

  アナスイ 財布 新作…

  財布 かわいい…

 175. leon Says:

  jowls@customarily.herdin” rel=”nofollow”>.…

ร่วมแสดงความคิดเห็น

Creative Commons LicenseThis blog is personal use only,not for commercial purposed. All trademarks used are properties of their respective owners.
อนุญาตให้นำบทความไปเผยแพร่ได้ ในกรณีที่ไม่ได้ใช่เพื่อการค้า และต้องให้เครดิตผู้สร้างสรรค์ทั้งชื่อและ ลิงค์ไปยังหน้าของผลงานที่ทำไปเผยแพร่ Powered by wordpress.org
and Wordpress Themes by conference call of conference call services.
Entries (RSS) and Comments (RSS).

เกมส์
เกมส์ สุดยอดเกมส์ Flash เกมส์ออนไลน์ ที่ให้คุณเล่นมากกว่า 10,000 เกมส์ เกมออนไลน์เล่นกันฟรีๆ เลือกหาเกมส์ที่ตรงใจ เล่นง่าย รวมเกมส์เป็นหมวดๆ เกมส์ทำอาหาร เกมส์แต่งตัว เกมส์ต่อสู้ เกมส์กีฬา เกมส์ยิง มากมายหลายแนว Action Game หรือเกมส์กระดาน ให้เลือกและกลับมาเล่นได้ไม่รู้เบื่อ หาเกมแฟลชที่ถูใจคุณได้ที่นี่
ฟังเพลง
ฟังเพลง ฟังเพลงออนไลน์ กับกระปุก Music Station ที่มีเพลงใหม่ อัลบั้มเพลงล่าสุด เพลงฮิต เพลงล่าสุด มิวสิควีดีโอ ฟังได้ตลอด 24 ชั่วโมง อัพเดททุกวัน Music Chart ฟังวิทยุออนไลน์ ให้คุณติดตามได้ทุกแนวเพลง Pop Rock เพลงไทย เพลงสากล เพลงลูกทุ่ง เพลงเพื่อชีวิต เพลงอินดี้ โค๊ดเพลง เนื้อเพลง Song Hits ริงโทน Fullsong ให้โหลด MV ดาวน์โหลดเพลง MP3 กระปุกมิวสิคสเตชั่น ศูนย์รวมเพลงของคุณ
ดูดวง
ดูดวง ดูดวงความรัก ตามหลักโหราศาสตร์ ดวงดาว ให้คุณดูดวงวันนี้ ดวงตามราศี จับคู่ดวงวันเกิด ดูดวงเนื้อคู่ หรือจะดูดวงไพ่ยิบซี Tarot ทำนายแม่นๆ ดวงชะตาของคุณผสานกับดวงดาว ที่ส่งผลให้กราฟชีวิต หน้าที่การงาน ความรัก ดวงการเงิน ดวงสุขภาพ ปีชง ทุกเรื่องที่คุฯอยากรู้ โหงวเฮ้ง ทำนายฝัน ฮวงจุ้ย ชื่อมงคล สีถูกโฉลก ดูลายมือ กับกระปุก Horoscope กระปุกดูดวง 2552 นี้มีดูดวงกับหมอลักษณ์ ด้วยนะ
ผลบอล
ผลบอล Kapook Football สุดยอดลูกหนัง Soccer ที่ให้คุณติดตามผลบอลสด ภาษาไทย แบบ Livescore ผลบอล จากฟุตบอลทุกลีค เช่น พรีเมียร์ลีค บอลอังกฤษ ยุโรป สเปน เยอร์มัน Live Soccer all around the world วิเคราะห์บอล ฟันธง ทีเด็ดครบครัน ทัศนะบอลจากสมาชิกขั้นเทพ ราคาบอล พร้อมอัตราต่อรอง และตารางการแข่งขัน โปรแกรมฟุตบอล คลิปฟุตบอล สุดมันส์ด้วยการทายผลบอล ทีเด็ด และข่าวฟุตบอล Update ถึงใจ จะเชียร์ทีมไหน แฟน แมนยู ลิเวอร์พูล เชลซี อาร์เซนอล หรือทีมฟุตบอลไหน พลาดแล้วจะเสียใจ กระปุกฟุตบอล ไม่เหมือนใคร คลิกด่วน
ดูทีวีย้อนหลัง
ดูทีวีย้อนหลัง กลับบ้านดูทีวีรายการโปรด ไม่ทัน! มาดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวีออนไลน์ กับกระปุกทีวี ที่รวบรวมสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง NBT TTV และช่องรายการดาวเทียม ให้คุณดูกันฟรีๆ ดูทีวีสดๆ หรือจะเลือกดูรายการย้อนหลัง ช่องกีฬา ละคร รายการ TV บนอินเทอร์เน็ต ได้แบบไม่พลาดกันอีกต่อไปได้แล้ว ละครย้อนหลัง ย้อนหลังรายการทีวีรายวัน Live TV on internet ตลอด 24 ชั่วโมง