พระพุทธศาสนสุภาษิต:สมาธิคืออะไร

“สมาธิ” บทปฏิบัติและความเกี่ยวเนื่อง

“สมาธิ” คือความเฉพาะตนที่น่าภาคภูมิใจของประชาชนชาวพุทธ หรือพุทธศาสนิกชน ดังเป็นที่ทราบ และยอมรับกันทั่วโลกว่า สมาธิที่แท้จริง ที่มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมานับพันปีนี้ มีต้นกำเนิดจากพระพุทธศาสนา และเป็นสิ่งเดียวเท่านั้น ที่ทำให้ผู้คนในซีกโลกตะวันออก หรือ The Oriental World สามารถดำรงตนอยู่ได้อย่างมีความสุขบนความพอเพียงที่มีความพอดี ความพอใจของใจเป็นพื้นฐาน ท่ามกลางความผันผวนแปรปรวนของการเมืองโลก ที่เนื่องมาจากอำนาจ และอิทธิพลทางการทหาร การเทคโนโลยีของซีกโลกตะวันตก ที่โดยส่วนมากมักเป็นตัวการยังความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง แก่วัฒนธรรมความเป็นอยู่ดั้งเดิม ของผู้คนในซีกโลกตะวันออก ที่จำเริญสืบเนื่องมานานกว่าสอง-สาม พันปี ด้วยวัฒนธรรม อารยธรรม ที่ว่าด้วยความเคารพ ความกตัญญูและความสุขที่ใจ ตลอดจนความเข้าใจในต้นเหตุแห่งความทุกข์ยาก การเวียนว่ายตายเกิด ตลอดจนที่มาของภัยธรรมชาตินานาประการว่า “ทุกอย่าง ล้วนเกิดจากใจ ความสุข หรือ ทุกข์ภัย ทั้งหลายมีต้นกำเนิดจากการกระทำของตน ทั้งที่จำได้ จำไม่ได้ ทั้งที่เคยทำมาแล้วในอดีต ในปัจจุบัน”

“สมาธิ” คือ กระบวนเพื่ออบรมบ่มใจให้ดำรงอยู่ในสภาวะอันสงบ สุกใส กว้างใหญ่ เบาสบาย เพื่อให้กลายเป็น “ความงาม” ของ ใจ ค่อยๆ ปฏิบัติ ค่อยๆ ทำกันไปวันละเล็กละน้อย เพราะใจคือสิ่งที่ถูกใช้สอยหนักที่สุดกว่าส่วนใดๆ ของร่างกาย การทำสมาธิจึงเป็นการ “พัก” ใจที่มักเหนื่อยล้ากว่าร่างกาย ให้กลับสดชื่นขึ้นได้ เพื่อชั่วโมงใหม่ เพื่อวันใหม่ที่ดีกว่า

“สมาธิ” จึงเป็นเรื่องจำเป็น เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เป็นกิจที่บรรพชนของเรา ถือเป็นความสำคัญที่ต้องปฏิบัติไม่ให้ขาดแม้สักวันเดียว เพราะสมาธิเป็นต้นเหตุของใจอันงาม และใจอันงามเป็นทางมาของบุญกุศล เป็นที่อยู่ของศิริมงคล ทำให้ผู้เป็นเจ้าของใจมีชีวิตที่ดีวันดีคืน “สมาธิ จึงเป็นสิ่งพึงปฏิบัติสำหรับพุทธศาสนิกชน ตลอดจนบุคคลผู้ปรารถนาความงาม ความสำเร็จในชีวิต”

ขอบคุณข้อมูลจาก
dhammakaya.net

Tags: , , , , ,

66 ความคิดเห็น to “พระพุทธศาสนสุภาษิต:สมาธิคืออะไร”

 1. SALVADOR Says:

  Cheap@Abilify.Online” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric meds…

 2. WALLACE Says:

  Purchase@Cheap.Acai” rel=”nofollow”>…

  Buygeneric drugs…

 3. LEWIS Says:

  Purchase@Acai.Without.Prescription” rel=”nofollow”>..…

  Buynow it…

 4. ENRIQUE Says:

  Buy@Acai.500mg” rel=”nofollow”>.…

  Buynow it…

 5. JIMMIE Says:

  Buy@Discount.Coral.Calcium” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric meds…

 6. EDUARDO Says:

  Purchase@Discount.Abana” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric pills…

 7. PERRY Says:

  Buy@Generic.Abilify” rel=”nofollow”>…

  Buywithout prescription…

 8. DUSTIN Says:

  Order@Abilify.Without.Prescription” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric drugs…

 9. BRADLEY Says:

  Order@Cheap.Coral.Calcium” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric drugs…

 10. BRADLEY Says:

  Purchase@Generic.Acai” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric drugs…

 11. ROLAND Says:

  Purchase@Acai.Without.Prescription” rel=”nofollow”>..…

  Buyno prescription…

 12. LOUIS Says:

  Order@Cheap.Accupril” rel=”nofollow”>.…

  Buygeneric drugs…

 13. ALBERT Says:

  Cheap@Aciphex.20mg” rel=”nofollow”>.…

  Buygeneric meds…

 14. WILLIAM Says:

  Buy@Cheap.Acomplia” rel=”nofollow”>.…

  Buygeneric pills…

 15. RAY Says:

  Actonel@35mg.Without.Prescription” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric drugs zfk…

 16. LAWRENCE Says:

  Buy@Abilify.Online” rel=”nofollow”>..

  Buywithout prescription dyo…

 17. DARYL Says:

  Cheap@Abilify.Online” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric drugs krg…

 18. MARCUS Says:

  Get@Abilify.Online” rel=”nofollow”>..

  Buynow it vhx…

 19. ALLEN Says:

  Purchase@Acai.Without.Prescription” rel=”nofollow”>.

  Buyit now ojb…

 20. JOHNNY Says:

  Buy@Cheap.Energy.Boost” rel=”nofollow”>…

  Buygeneric meds svb…

 21. MARION Says:

  Cheap@Generic.Accutane” rel=”nofollow”>..

  Buyno prescription gdt…

 22. WENDELL Says:

  Cheap@Generic.Aciphex” rel=”nofollow”>..

  Buyno prescription lka…

 23. RONALD Says:

  Generic@Aciphex.20mg.Without.Prescription” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric drugs itj…

 24. LEWIS Says:

  Order@Acomplia.Online” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric drugs axm…

 25. BRUCE Says:

  Purchase@Acomplia.Online” rel=”nofollow”>..

  Buyno prescription jui…

 26. WENDELL Says:

  buy@acai.berry.juice” rel=”nofollow”>..

  Buygeneric drugs…

 27. BRYAN Says:

  accutane@krupnick.class.action” rel=”nofollow”>..

  Buynow…

 28. ERIC Says:

  abilify@company.buy” rel=”nofollow”>.

  Buywithout prescription…

 29. BRENT Says:

  blue@sky.energy.solar.boost.3048” rel=”nofollow”>…

  Buynow it…

 30. RONNIE Says:

  amoxicillin@online.buy” rel=”nofollow”>.

  Buygeneric drugs…

 31. TREVOR Says:

  herpes kelly dating kansas

  Buy_no prescription…

 32. DUSTIN Says:

  strong insulin

  Buy_generic meds…

 33. RALPH Says:

  erectile dysfunction herbal treatment

  Buy_drugs without prescription…

 34. JESUS Says:

  brown algae good for slow thyroid

  Buy_generic drugs…

 35. DALE Says:

  novo 50 allergy medicine

  Buy_now it…

 36. HERBERT Says:

  does testosterone make you gain weight

  Buy_generic drugs…

 37. AUSTIN Says:

  lithium alcohol

  Buy_generic drugs…

 38. KIRK Says:

  embed video webpage

  Buy_generic drugs…

 39. PEDRO Says:

  what is plavix

  Buy_drugs without prescription…

 40. DOUGLAS Says:

  postpartum remeron

  Buy_no prescription…

 41. CALVIN Says:

  medication errors 2nd ed

  Buy_no prescription…

 42. MELVIN Says:

  oral cancer hospital

  Buy_generic meds…

 43. PATRICK Says:

  joke male birth control

  Buy_generic meds…

 44. FREDRICK Says:

  prozac daily strength

  Buy_generic pills…

 45. LOUIS Says:

  acne in cats

  Buy_it now…

 46. WESLEY Says:

  nursing times alzheimer mavis ford

  Buy_it now…

 47. BILLY Says:

  diseaeses contracted from sand fleas

  Buy_now it…

 48. FRANCIS Says:

  pet ct scan results accuracy cancer

  Buy_drugs without prescription…

 49. NATHAN Says:

  pictures of herpes blisters

  Buy_generic pills…

 50. WESLEY Says:

  reversing alcohol induced neuropathy

  Buy_generic meds…

 51. MITCHELL Says:

  natural cures for premature ejaculation

  Buy_generic drugs…

 52. CASEY Says:

  canadian paediatric diabetes association

  Buy_now…

 53. KEN Says:

  discovery of zinc in human health

  Buy_now…

 54. RUBEN Says:

  emotions surviveing uterine cancer

  Buy_generic meds…

 55. LESLIE Says:

  clinical studies of clonidine

  Buy_no prescription…

 56. RYAN Says:

  diet generator reviews

  Buy_it now…

 57. ALEJANDRO Says:

  psychiatric care model

  Buy_generic meds…

 58. TED Says:

  maple syrup and lemon juice diet

  Buy_it now…

 59. MARVIN Says:

  most successful diet ever

  Buy_generic pills…

 60. NATHANIEL Says:

  sleep apnea side effect of lexapro

  Buy_generic pills…

 61. DAN Says:

  acute angle-closure glaucoma

  Buy_drugs without prescription…

 62. RAMON Says:

  regulations for dementia units

  Buy_drugs without prescription…

 63. JACKIE Says:

  benadryl dogs

  Buy_generic drugs…

 64. terrance Says:

  defied@scouring.profiles” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 65. Frederick Says:

  watsons@squares.hopeful” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 66. Todd Says:

  villages@maccabeus.industries” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

ร่วมแสดงความคิดเห็น

Creative Commons LicenseThis blog is personal use only,not for commercial purposed. All trademarks used are properties of their respective owners.
อนุญาตให้นำบทความไปเผยแพร่ได้ ในกรณีที่ไม่ได้ใช่เพื่อการค้า และต้องให้เครดิตผู้สร้างสรรค์ทั้งชื่อและ ลิงค์ไปยังหน้าของผลงานที่ทำไปเผยแพร่ Powered by wordpress.org
and Wordpress Themes by conference call of conference call services.
Entries (RSS) and Comments (RSS).

เกมส์
เกมส์ สุดยอดเกมส์ Flash เกมส์ออนไลน์ ที่ให้คุณเล่นมากกว่า 10,000 เกมส์ เกมออนไลน์เล่นกันฟรีๆ เลือกหาเกมส์ที่ตรงใจ เล่นง่าย รวมเกมส์เป็นหมวดๆ เกมส์ทำอาหาร เกมส์แต่งตัว เกมส์ต่อสู้ เกมส์กีฬา เกมส์ยิง มากมายหลายแนว Action Game หรือเกมส์กระดาน ให้เลือกและกลับมาเล่นได้ไม่รู้เบื่อ หาเกมแฟลชที่ถูใจคุณได้ที่นี่
ฟังเพลง
ฟังเพลง ฟังเพลงออนไลน์ กับกระปุก Music Station ที่มีเพลงใหม่ อัลบั้มเพลงล่าสุด เพลงฮิต เพลงล่าสุด มิวสิควีดีโอ ฟังได้ตลอด 24 ชั่วโมง อัพเดททุกวัน Music Chart ฟังวิทยุออนไลน์ ให้คุณติดตามได้ทุกแนวเพลง Pop Rock เพลงไทย เพลงสากล เพลงลูกทุ่ง เพลงเพื่อชีวิต เพลงอินดี้ โค๊ดเพลง เนื้อเพลง Song Hits ริงโทน Fullsong ให้โหลด MV ดาวน์โหลดเพลง MP3 กระปุกมิวสิคสเตชั่น ศูนย์รวมเพลงของคุณ
ดูดวง
ดูดวง ดูดวงความรัก ตามหลักโหราศาสตร์ ดวงดาว ให้คุณดูดวงวันนี้ ดวงตามราศี จับคู่ดวงวันเกิด ดูดวงเนื้อคู่ หรือจะดูดวงไพ่ยิบซี Tarot ทำนายแม่นๆ ดวงชะตาของคุณผสานกับดวงดาว ที่ส่งผลให้กราฟชีวิต หน้าที่การงาน ความรัก ดวงการเงิน ดวงสุขภาพ ปีชง ทุกเรื่องที่คุฯอยากรู้ โหงวเฮ้ง ทำนายฝัน ฮวงจุ้ย ชื่อมงคล สีถูกโฉลก ดูลายมือ กับกระปุก Horoscope กระปุกดูดวง 2552 นี้มีดูดวงกับหมอลักษณ์ ด้วยนะ
ผลบอล
ผลบอล Kapook Football สุดยอดลูกหนัง Soccer ที่ให้คุณติดตามผลบอลสด ภาษาไทย แบบ Livescore ผลบอล จากฟุตบอลทุกลีค เช่น พรีเมียร์ลีค บอลอังกฤษ ยุโรป สเปน เยอร์มัน Live Soccer all around the world วิเคราะห์บอล ฟันธง ทีเด็ดครบครัน ทัศนะบอลจากสมาชิกขั้นเทพ ราคาบอล พร้อมอัตราต่อรอง และตารางการแข่งขัน โปรแกรมฟุตบอล คลิปฟุตบอล สุดมันส์ด้วยการทายผลบอล ทีเด็ด และข่าวฟุตบอล Update ถึงใจ จะเชียร์ทีมไหน แฟน แมนยู ลิเวอร์พูล เชลซี อาร์เซนอล หรือทีมฟุตบอลไหน พลาดแล้วจะเสียใจ กระปุกฟุตบอล ไม่เหมือนใคร คลิกด่วน
ดูทีวีย้อนหลัง
ดูทีวีย้อนหลัง กลับบ้านดูทีวีรายการโปรด ไม่ทัน! มาดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวีออนไลน์ กับกระปุกทีวี ที่รวบรวมสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง NBT TTV และช่องรายการดาวเทียม ให้คุณดูกันฟรีๆ ดูทีวีสดๆ หรือจะเลือกดูรายการย้อนหลัง ช่องกีฬา ละคร รายการ TV บนอินเทอร์เน็ต ได้แบบไม่พลาดกันอีกต่อไปได้แล้ว ละครย้อนหลัง ย้อนหลังรายการทีวีรายวัน Live TV on internet ตลอด 24 ชั่วโมง